پارچه کرسپو

پارچه کرسپو
پارچه کرسپو خیلی سبک و خنکه . پارچه کرسپو اصلا کشسانی نداره . پارچه کرسپو در حد دو سه سانت آبرفت داره ولی اونم فقط برای بار اول .

پارچه کرسپو خیلی سبک و خنکه .

Screenshot 48 300x265 - پارچه کرسپو

پارچه کرسپو اصلا کشسانی نداره .

کرسپو ساده 285x300 - پارچه کرسپو

پارچه کرسپو در حد دو سه سانت آبرفت داره ولی اونم فقط برای بار اول .

716407 1 282x300 - پارچه کرسپو


دیدگاهتان را بنویسید

×