چند روز بعد از این که سفارشم رو مرجوع کردم ، مبلغ به حسابم واریز میشه ؟

وقتی سفارش مرجوع شد ، بعد از کارشناسی و تایید پشتیبانی زیبانز ، حداکثر تا ۳ روز کاری مبلغ به حساب شما برگشت میخوره .

×